Tvrtka Kompenzacije pokrenula je Internet servis Kompenzacije.hr koji omogućuje jednostavan način zatvaranje dugovanja potraživanja.

Spin je u suradnji sa Kompenzacijama razvio Jupiter Software granulu koja korisnicima omogućuje automatsko slanje podataka o potraživanjima i dugovanjima prema Internet servisu po izboru korisnika.

Jupiter Software korisnicima instalacija granule dana je bez naknade.