TIA Partner iz Rijeke lider je u distribuciji pića u primorsko-goranskoj županiji i sa tvrtkom ZPD Zagrebačka pivovara - distribucija čine distribucijski lanac Zagrebačke pivovare d.d. U obje tvrtke od početka 2012. godine implementirano je Jupiter Software EAS rješenje.

Tijekom šestomjesečnog perioda projekt implementacije obuhvatio je standardne module za upravljanje tvrtkom – BI, ERP, CRM i WHM, kao i sa specifičnim modulima za distribuciju hrane, pića i ostale robe široke potrošnje. Projekt implementacije započeo je izradom studije izvodljivosti, a nakon pozitivne ocjene nastavio se prijenosom podataka iz postojećeg sustava, customizacijom parametara, obukom, konzaltingom i razvojem specifičnih funkcionalnosti.

U procesu izvođenja projekta primjenjivane su najbolje tehnike iz prakse projektnog managementa, od pripreme planova izvođenja projekta, upravljanja rizicima, praćenja izvođenja, kontrolnih točaka (milestones), rješavanja nesukladnosti i zahtjeva za promjenom.

Da bi u potpunosti zadovoljili specifične potrebe korisnika u domeni distribucije, Spin razvojni tim razvio je niz custom funkcionalnosti (sustav isporuke pomoću maloprodajnih otpremnica, vezani cjenici u VP, manager utovara, kreiranje OLAP izvještajnog podsustava).