Od ove jeseni u ponudu Jupiter Software modula uključen je i modul za integralnu podršku u ribnjačarstvu. Prva implementacija modula napravljena je u PP Orahovici.

Uz već ranije implementirano integralno poslovno rješenje Jupiter Software u PP Orahovici sa specijaliziranim modulima za vinogradarstvo, voćarstvo, ratarsku i stočarsku proizvodnju, od ove godine je i djelatnosti ribnjačarstva podržana odgovarajućim Jupiter Software modulima.

U PP Orahovici, više od 3.000 ha rezervirano je za ribnjačarsku proizvodnju koja sve faze proizvodnje slatkovodne ribe (šarana, štuke, smuđa, crvenperke, deverike, soma, amura, tolstobik i linjak) prati uz Jupiter Software module.

Promet ribe prati se unutar ribnjaka kao i eksterni promet ribe. Posebni modul ribnjačarstva brine se o ishrani kao i o svim parametrima koji utječu na ishranu. U selekcijskom dijelu se prati mrijest matica i njihovu mlađ ( gubici, rast, kvaliteta) kako bi se tijekom određenog broja godina moglo doći do raznih podataka koje Jupiter Software omogućava.
Temeljem evidencije svih tehnoloških i prometnih podataka, mogu se dobiti izvještaji o stanju svake table, stanju ribe po vrstama i kategorijama, procjene prirasta ribe i trenutnog procijenjenog stanja ribe , trenutnom prirastu, utrošku i konverziji hrane po tablama ali i vrstama i kategorijama ribe. Također, prilikom završetka proizvodnog ciklusa i izlova ribe moguće je iskazati i cijenu proizvodnje svake pojedine vrste i kategorije ribe.